STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
CREATIVITATE ŞI TEHNOLOGII: INTERACŢIUNI
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.27

Articolul reflectă două concepte fundamentale – creativitatea şi tehnologiile/inovaţiile, punând accent pe interacţiunea acestor două concepte, importanţa, nivelele şi tehnicile lor de dezvoltare. De asemenea, articolul evidenţiază rolul pe care îl exercită în educaţie creativitatea şi tehnologiile/inovaţiile, transformările care au loc în artă etc. Ascensiunea spiritului uman trece prin mari transformări inovaţionale şi creative. Creativitatea, accesul deschis la informaţii, utilizarea noilor tehnologii sunt motoare ale transformării cu impact pozitiv asupra societăţii. Aceste componente esenţiale vor influenţa viitorul şi vor asigura o dezvoltare durabilă.
Cuvinte-cheie: creativitate, tehnologii, educaţie, arte

The present article reflects two fundamental concepts – creativity and technologies/innovations, emphasizing the interaction of these two concepts, their importance, levels and techniques of development. The article also highlights the role that creativity and technologies/innovations play in education, the transformations taking place in art, etc. The ascension of the human spirit is undergoing great innovative and creative transformations. Creativity, open access to information, the use of new technologies are engines of transformation with a positive impact on society. These essential components will influence the future and ensure a sustainable development.
Keywords: creativity, technologies, education, arts