STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
PROFESORUL – SCULPTOR DE TALENT
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.18

Această lucrare s-a născut din nevoia de a readuce în prim-plan necesitatea imperioasă de a avea la catedră, pentru această artă pur vocaţională, profesori integri, talentaţi, maturi, creativi, cu umor şi care să aibă în spate un minim de 5-10 ani de carieră, din care să poată împărtăşi studenţilor experienţele trăite. Obligativitatea de a avea astfel de profesori vine pe fondul unei superficialităţi care s-a insinuat în mai toate domeniile artistice, neomoderniştii (forma eufemistică a neomarxiştilor) de azi fiind în stare să şteargă cu totul istoricul unei arte pentru a susţine că ei sunt noii оntemeietori şi de a ne arâta versatilitatea şi incoerenţa de până atunci. Să ştergi teatrul grec, să uiţi de commedia dell’arte, să-l omiţi pe Shakespeare, să-i eludezi pe uimitorii ruşi, să-i uiţi pe controversaţii creatori ai absurdului, a-l revoca pe Caragiale sau a anula comicul şi a afirma că o adunătură de definiţii şi informaţii, care ţin strict de statistici, într-un text nu se poate numi piesă de teatru, aceasta e teatricid.
Cuvinte-cheie: profesor, modelator, talent, comuniune, verosimil, demitizare

This work was born from the need to bring to the fore the urgent need to have at the department, for this purely vocational art, honest, talented, mature, creative, humorous teachers with a minimum of 5-10 years of career behind them, from which to share their experiences with the students. The obligation to have such teachers comes against the background of a superficiality that has been insinuated in almost all artistic fields. Today’s neo-modernists (the euphemistic form of neo-Marxists) are able to completely erase the history of an art in order to claim that they are the new founders and to show us the versatility and incoherence of the past. To erase the Greek theater, to forget the commedia dell’arte, to omit Shakespeare, to elude the amazing Russians, to forget the controversial creators of the absurd, to revoke Caragiale or to cancel the comic, and to say that a collection of definitions and information, strictly related to statistics, in a text cannot be called a play, that’s it the atricide.
Keywords: teacher, modeller, talent, communion, credible, demythisation