STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (43), 2022

REVISTA
Nr. 2 (43), 2022
Cuprins
TEHNICA IMPRIMĂRII CU COLORANŢI NATURALI
ARTICOL

DOI: https://doi.org/10.55383/amtap.2022.2.22

Tehnica imprimării cu coloranţi naturali este o metodă veche de vopsire a fibrelor textile şi a ţesăturilor cu coloranţi vegetali, care include diverse tehnici şi tehnologii. Acest articol se referă la crearea imaginilor artistice de design pe ţesături prin utilizarea materialelor vegetale. Imprimarea cu coloranţi naturali poate fi o practică utilă pentru viitorii artişti care vor activa în domeniul artelor textile. Prin utilizarea materialului vegetal local ei vor putea realiza o gamă largă de texturi unicate.
Cuvinte-cheie: eco-print, imprimeu, coloranţi naturali, textil, batic, mordanţi

The natural dye printing technique is an old method of dyeing textile fibers and fabrics with vegetable dyes, which includes various techniques and technologies .This article covers the creation of artistic design images on fabrics by using plant materials. Eco-printing can be a useful practice for the future artists in the field of textile arts, to achieve a wide range of unique textures using local plant material.
Keywords: eco-print, print, natural dyes, textile, batik, mordants