Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
SONATA PENTRU CLARINET ŞI PIAN OP.167 DE C.SAINT-SAENS ÎN LUMINA TENDINŢELOR STILISTICE DE LA INTERSECŢIA SEC.XIX-XX
ARTICOL

SONATA PENTRU CLARINET ŞI PIAN OP.167 DE C. SAINT-SAENS ÎN LUMINA TENDINŢELOR STILISTICE DE LA INTERSECŢIA SEC.XIX-XX

THE SONATA FOR CLARINET AND PIANO OP.167 BY C. SAINT-SAENS IN THE LIGHT OF STILISTIC TENDENCIES AT THE CONFLUENCE OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES

ANGELA ROJNOVEANU,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Aсest articol este dedicat abordării opusurilor camerale în muzica franceză la confluenţa secolelor XIX-XX. Autoarea studiază trăsăturile genuistice, arhitectonice, tematice, armonice etc. ale Sonatei pentru clarinet şi pian op. 167 de Camille Saint-Saens, formulează principiile de integritate ciclică a opusului, evidenţiază potenţialul lor didactic.
Cuvinte-cheie: muzica franceză, opusuri camerale, creaţii pentru instrumentele de suflat din lemn, sonata, C. Saint-Saens.

The present article is dedicated to the approach to chamber works in French music at the confluence of the 19th and 20th centuries. The author`s attention is focused on revealing the genre, architectural, thematic, harmonic features of the Sonatafor clarinet and piano op.167 by Camille Saint-Saens, characterizes the principles of cycle integrity, formulates their didactic potential.
Keywords: French music, chamber works, creation for wood wind instruments, sonata, C. Saint-Saens.