Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
CRITERIUL FINALITĂŢII ÎN ARTA PLASTICĂ MOLDOVENEASCĂ (1940—1990)
ARTICOL

CRITERIUL FINALITĂŢII ÎN ARTA PLASTICĂ MOLDOVENEASCĂ (1940—1990)

CRITERION OF FINALITY IN MOLDOVAN FINE ART (1940—1990)

VICTORIA ROCACIUC,
doctor în studiul artelor, cercetător ştiinţific superior,
Institutul Patrimoniului Cultural,
Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cercetarea este consacrată unuia dintre cele mai importante criterii de apreciere ale operelor de artă plastică din fosta RSS Moldovenească. În perioada secolului XX, în istoria artelor problema finalităţii a fost foarte populară. Între anii 1940—1990 în teoria artelor au fost definite mai multe criterii ale finalităţii. Obiectivul articolului este a studia acest fenomen.
Cuvinte-cheie: operă, artă plastică, criteriu, apreciere, finalitate, expoziţie, realismul socialist.

This investigation is dedicated to one of the main criteria of appreciation of fine artworks in the former Soviet Socialist Moldavian Republic. In the history of arts the problem of finality was very popular during the 20th century. So, between the 1940s-1990s in the theory of arts there were different criteria of finality. The aim of this article is to explore this phenomenon.
Keywords: opera, fine art, criterion, appreciation, finality, exhibition, socialist realism.