Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (18), 2013
Cuprins
„O SCRISOARE PIERDUTĂ“ — COMEDIA PĂPUŞILOR
ARTICOL

„O SCRISOARE PIERDUTĂ“ — COMEDIA PĂPUŞILOR

„A LOST LATTER“ — PUPPETS COMEDY

AURELIAN BĂLĂIŢĂ,
conferenţiar universitar, doctor,
Universitatea de Arte „George Enescu“, Iaşi, România

Pornind de la ideea creării unui spectacol de animaţie pe un text dramatic caragialian, în articolul de faţă prezentăm etape ale transformării unui proiect virtual, la stadiul de spectacol, dezvoltând argumente pentru valenţele păpuşăreşti ale textului. Descriem o variantă proprie de reprezentare cu păpuşi a comediei O scrisoare pierdută, de I.L. Caragiale, eveniment care este deocamdată unic pe scena teatrului de animaţie în România şi marchează în egală măsură spectacolul de licenţă al promoţiei 2011 în cadrul Universităţii de Arte „G. Enescu“.
Cuvinte-cheie: O scrisoare pierdută, teatru de animaţie, inovaţie, Caragiale.

Starting from the idea of creating an animation show of one of Caragiale’s dramatic texts, in this article we present stages of transforming a virtual project into the stage of a show, developing arguments for the puppets’ valences of the text. We describe our own variant of a representation with puppets of the “ A lost letter“ comedy, by I. L Caragiale, event that is for the moment unique on the scene of animation theater in Romania and equally marks the Bachelor’s degree exam show of the 2011 class at the University of Arts „George Enescu“ Iasi.
Keywords: „A lost letter“, theater animation, innovation, Caragiale.