Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
EXERCIŢIILE DE CULTURĂ VOCALĂ — MODALITATE DE FORMARE A DEPRINDERILOR VOCAL-CORALE
ARTICOL

EXERCIŢIILE DE CULTURĂ VOCALĂ — MODALITATE DE FORMARE A DEPRINDERILOR VOCAL-CORALE

EXERCISES OF VOCAL CULTURE — METHODS OF CORALS-VOCAL SKILLS’ FORMING

GABRIELA TOCARI,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Exerciţiile vocale joacă un rol important în dezvoltarea vocii viitorului cîntăreţ. Ele au drept scop dezvoltarea respiraţiei costo-diafragmatice, emisiei vocale corecte, poziţiei vocale, trimiterea sunetului în rezonatori, dezvoltarea dicţiei, forţei şi a volumului sunetului, interpretarea expresivă, respectînd toate mijloacele de expresivitate muzicală. Exerciţiile vocale sunt clasificate în: exerciţii pentru obţinerea respiraţiei costo-diafragmatice; exerciţii pentru obţinerea emisiei sunetului cu gura închisă; exerciţii pentru obţinerea emisiei corecte a vocalelor şi a consoanelor; exerciţii pentru obţinerea nivelării registrelor; exerciţii pentru mărirea ambitusului vocii; exerciţii pentru dezvoltarea tehnicilor vocale; exerciţii pentru obţinerea interpretării diferitor haşuri.
Cuvinte-cheie: laringe, faringe, respiraţie costo-diafragmatică, rezonatori.

Vocal exercises play an important role in the development of the future singer’s voice. They have the aim of developing ribdiafragm breaving, correct vocal emission, vocal position, sending the sound into resonators, developing articulation, expressive interpretation, while respecting all the means of musical expressiveness. Vocal exercises are classified as folows: exercises for obtaining sound emission with the mouth closed; exercises for obtaining correct vocal and consonant emission; exercises for obtaining register levelling; exercises for increasing the voice ambitus; exercises for developing vocal techniques, exercises for obtaining the performance of different hushabies.
Keywords: larynx, pharynx, rib-diafragm breaving, resonators.

Cuvinte-cheie