Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
PEDAGOGIA: VOCAŢIE SAU DOBÂNDIRE?!… SAU DESPRE CALITATEA DE FORMATOR A ARTISTULUI
ARTICOL

PEDAGOGIA: VOCAŢIE SAU DOBÂNDIRE?!… SAU DESPRE CALITATEA DE FORMATOR A ARTISTULUI

PEDAGOGY: CALLING OR ACQUIREMENT OR ABOUT THE CONDITION OF SHAPER OF THE ARTIST

DANIELA LEMNARU,
conferenţiar universitar, doctor,
Universitatea de Arte din Târgu-Mureş, România.

Articolul încearcă să ofere o opinie personală despre noţiunea de formator, pedagog, făcând apel la experienţa proprie, în care se regăsesc dimensiunile de actor, regizor, profesor. Cele trei se întâlnesc, se despart uneori, se completează, dar cu siguranţă au acelaşi scop: obţinerea performanţei.
Cuvinte-cheie: pedagogie, formativitate, ştiinţă, creaţie, responsabilitate, rigoare, profesionalism.

The article tries to put forward a personal viewpoint about the idea of shaper, of educator, calling into requisition my own praxis as an actor, a stage-director, a teacher. These three dimensions sometimes take separate ways, sometimes they complete each other, but, for certain, have the same goal: obtaining performance.
Keywords: pedagogy, shaper, science, creation, responsability, rigour, professionalism.