Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
REFLECŢII ASUPRA METODICII PREDĂRII FOLCLORULUI MUZICALVOCAL ÎN CADRUL SECŢIEI CANTO POPULAR
ARTICOL

REFLECŢII ASUPRA METODICII PREDĂRII FOLCLORULUI MUZICAL-VOCAL ÎN CADRUL SECŢIEI CANTO POPULAR

REFLECTIONS ON THE METHODS OF TEACHING MUSICAL-VOCAL FOLKLORE AT THE SECTION OF FOLK SINGING

ZINAIDA BOLBOCEANU,
conferenţiar universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Funcţionarea unei secţii de canto popular în cadrul catedrei Istoria Muzicii şi Folclor este o necesitate majoră. Metodica predării specialităţii canto popular nu diferă in esenţă de metodica predării artei vocale academice, doar prin complexitatea de cunoştinţe temeinice în etnomuzicologie şi anume: stilurile de interpretare care diferă de la o zonă la alta, maniera de interpretare a genurilor vocal-muzicale. Foarte important este ca în timpul şcolirii unei voci populare să se păstreze originalitatea şi maniera tradiţională autohtonă de interpretare. Reieşind din condiţiile contemporaneităţii, un rapsod şi un interpret de muzică tradiţională are nevoie neapărat de o pregătire muzicală la nivel de învăţământ superior, pentru păstrarea, cultivarea şi perpetuarea culturii tradiţionale.
Cuvinte-cheie: Folclor muzical-vocal, canto popular, rapsod, interpret de muzică populară, muzică tradiţională, cultura tradiţională, arta tradiţională.

The functioning of the Folk Singing Section at the Chair of History of Music and Folklore is a major necessity. The teaching method of this specialty (folk singing) is not essentially different from the academic vocal art method, yet its specific character is through the complexity of basic ethno-musicology knowledge such as: styles of interpretation that differ from one area to another, the interpretation manner of vocal music genres, customs and traditions. It is very important to keep the original, traditional and native way of interpretation during the development of folklore voices. Taking into consideration the conditions of the modern world, an interpreter of traditional music certainly needs musical education at university level, for the correct preservation, cultivation and perpetuation of traditional culture.
Keywords: musical-vocal folklore, folk singing, rhapsodist, folk singer, traditional music, traditional culture, traditional art.