Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (19), 2013
Cuprins
MANAGEMENTUL CONFLICTULUI EDUCAŢIONAL
ARTICOL

MANAGEMENTUL CONFLICTULUI EDUCAŢIONAL

THE MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL CONFLICT

ARINA ŢURCAN,
lector, magistru în psihologie,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Conflictul este o caracteristică esenţială a existenţei umane. Acceptate sau negate, încurajate sau blamate, situaţiile conflictuale reprezintă elemente omniprezente în viaţa noastră, generatoare de situaţii negative, dar şi de progres. Conflictul este un concept complex, multidimensional, implicând variabile care acoperă toate aspectele comportamentului uman, valori, atitudini, convingeri, aptitudini cognitive şi sociale. În procesul educaţional, atât în cadrul familiei cât şi în şcoală există situaţii care pot degenera în conflicte pe care atât copiii, tinerii şi adulţii le resimt şi care le influenţează comportamentul prezent şi viitor în societate.
Cuvinte-cheie: conflict, mediul educaţional, conflict educaţional, stări conflictuale,  managementul conflictului.

The conflict is an essential characteristic feature of human existence. Accepted or denied, encouraged or blamed the situations of conflict represent ubiquitous elements in our life, generating both negative situations and those of progress. The conflict is a complex multidimensional concept implying variables that cover all the aspects of human behaviour, values, attitudes, convictions, cognitive and social aptitudes. In the educational process, both within the family and school framework, there are situations that can degenerate into conflicts that the children, young people and adults experience and that influence their present and future behaviour in society.
Keywords: conflict, educational environment, educational conflict, conflict situations, management of a conflict.