Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
PARTICULARITĂŢI STILISTICE ÎN PSALMODIA PENTRU ORCHESTRĂ DE VLADIMIR CIOLAC
ARTICOL

PARTICULARITĂŢI STILISTICE ÎN PSALMODIA PENTRU ORCHESTRĂ DE VLADIMIR CIOLAC

STYLISTIC FEATURES IN THE PSALMODY FOR ORCHESTRA BY VLADIMIR CIOLAC

ECATERINA GÎRBU,
lector superior, doctorandă,
Academia de Muzică Teatru şi Arte Plastice

Autoarea analizează lucrarea orchestrală „Psalmodia” de V. Ciolac care reprezintă o abordare originală a genului de psalm. Cercetătoarea oferă o viziune istorico-analitică proprie asupra lucrării, în care se relevă o variantă modificată a psalmului prin realizarea unei compoziţii în muzica instrumentală simfonică, care totodată păstrează particularităţile specifice genului. Compozitorul modelează structura lui, conturând psalmodia responsorială, utilizând conceptul de tonus peregrinus; el recurge la varierea motivică a temei-initium care poartă amprenta unei formule melodice vocale care denotă o legătură cu genul muzical-textual de bază, cel al psalmului.
Cuvinte-cheie: psalm, psalmodie, lucrare orchestrală, gen, tema-initium, variere, variantă, ton, tonus peregrinus.

The author analyzes the orchestral work „Psalmody” by V. Ciolac which represents an original approach to the genre of the psalm. The researcher proposes her own historical-analytical vision on the work, which shows a modified version of the psalm by creating a composition in symphonic instrumental music, which retains its specific genre features. The composer is modelling its structure, outlining the responsorial chant, using the concept of tonus peregrinus; the author turns to the motive varying of the theme-initium which, at the same time, bears the imprint of a melodic vocal formula linked with the musical-textual genre of psalm as its base.
Keywords: psalm, psalmody, genre, theme-initium, variation, version, tone, tonus peregrinus.