Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
SONATA PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN DE B. DUBOSARSCHI: SPECIFICUL ACOMPANIAMENTULUI PIANISTIC
ARTICOL

SONATA PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN DE B. DUBOSARSCHI: SPECIFICUL ACOMPANIAMENTULUI PIANISTIC

SONATA FOR VIOLIN AND PIANO BY B. DUBOSARSCHI: PIANO ACCOMPANIMENT SPECIFIC FEATURES

VERA STOLEARCIUC,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul în cauză este dedicat analizei partidei pianului din Sonata pentru vioară şi pian semnată de Boris Dubosarschi. În acest articol va fi investigat raportul „vioară–pian”, vor fi elaborate nişte recomandări de ordin interpretativ şi pedagogic.
Cuvinte-cheie: sonata, vioară, acompaniament, interpretare, raportul vioară-pian.

The present article is dedicated to the analysis of the piano part of the Sonata for violin and piano written by composer Boris Dubosarschi. Here have been reviewed the specific features of the piano part in the above mentioned Sonata, the „violin–piano‖ correlation, and the author has elaborated some interpretation and pedagogic recommendations.
Keywords: sonata, violin, accompaniment, interpretation, violin–piano correlation.