Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2013, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (20), 2013
Cuprins
FOLCLORUL ÎN CONTEXTUL TENDINŢELOR ACTUALE ALE VIEŢII MUZICALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
ARTICOL

FOLCLORUL ÎN CONTEXTUL TENDINŢELOR ACTUALE ALE VIEŢII MUZICALE DIN REPUBLICA MOLDOVA

FOLKLORE IN THE CONTEXT OF MODERN TENDENCIES OF MUSICAL LIFE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

DIANA BUNEA,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În articol sunt relevate mai multe tendinţe şi fenomene legate de folclorul muzical din Republica Moldova în contemporaneitate: omogenizarea, profesionalizarea, folclorizarea şi reinterpretarea folclorului. Autoarea relatează despre unele conexiuni între folclorul tradiţional şi muzica populară, despre importanţa internetului şi a mass-media pentru muzica tradiţională. Sunt abordate unele probleme legate de muzica folclorică comercială, reflectând asupra proceselor de evoluţie a muzicii folclorice în viaţa muzical-artistică contemporană din Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: folclor muzical, folclorizare, reinterpretarea folclorului, omogenizarea folclorului muzical

The author reveals some tendencies and events linked with contemporary folk music in the Republic of Moldova: mixing, professionalization, folklorization and reinterpretation of folklore. She writes about some connections between folklore and pop music, about the importance of the Internet and mass media for folk music. The author approaches some problems related to commercial folk music and reflects about the processes of evolution of folk music in the contemporary musical and artistic life.
Keywords: musical folklore, the folklore reinterpretation, folklorization, mixing of folklore.