Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
MANIFESTĂRILIRE LIRICE ALE LUI MIHAIL MUNTEAN ÎN OPERA ITALIANĂ: OPERA BAL MASCAT DE GIUSEPPE VERDI
ARTICOL

MANIFESTĂRILIRE LIRICE ALE LUI MIHAIL MUNTEAN ÎN OPERA ITALIANĂ: OPERA BAL MASCAT DE GIUSEPPE VERDI

THE LYRICAL MANIFESTATIONS OF MIHAIL MUNTEAN IN THE ITALIAN OPERA: MASQUERADE BALL BY GIUSEPPE VERDI

ELENA NISTREANU,
doctorandă, lector asistent universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Acest articol este dedicat analizei minuţioase a partidei eroului Riccardo din opera „Bal mascat” de Giuseppe Verdi. Aceastră operă ocupă un loc important in repertoriul teatrului liric naţional, însă în cercetările muzicologice lipseşte o examinare completă a acesteia. În acest articol va fi investigată cât dramaturgia şi compoziţia, atât şi partida vocală a tenorului. Vor fi cercetate: arii, duete, ansambluri cu aducerea exemplelor muzicale din clavir.
Cuvinte cheie: ambitus, tesitură, diapazon, bel canto, recitativ, tonalitate, interval, plan armonic, intonaţii, ritm, mod major/minor, timbru vocal.

The present article is dedicated to a thorough analysis of the leading part of Riccardo from the opera „Masquerade Ball” by Giuseppe Verdi. This opera occupies an important place in the repertoire of the Lyric Theater, but a comprehensive analysis of musicological literature in the field is missing. Thus, this issue became paramount for the research realised in this article. Here, also are examined the drama, composition and especially the tenor vocal part. Arias duets, ensembles with musical examples from the clavir have been thoroughly examined.
Keywords: ambitus, countersunk, range, bel canto, recitative, tone, interval, harmonic plan, intonations, rhythm, major/minor mode, vocal timbre.