Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
FILE DIN ISTORIA COLECTIVELOR CORALE CAMERALE DIN REPUBLICA MOLDOVA (SEC. XX – ÎNCEPUTUL SEC. XXI)
ARTICOL

FILE DIN ISTORIA COLECTIVELOR CORALE CAMERALE DIN REPUBLICA MOLDOVA (SEC. XX – ÎNCEPUTUL SEC. XXI)

PAGE FROM THE HISTORY OF CHAMBER CHOIRS FROM MOLDOVA (THE 20TH AND THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURIES)

FEDORA BURLAC,
doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul conţine o privire istorică asupra evoluţiei corurilor de cameră din Republica Moldova din perioada cuprinsă între secolul XX şi începutul secolului XXI. Autoarea apreciază originile interpretării camerale şi descrie paşii principali ai dezvoltării ei în ţara noastră. Autoarea relevă rolul Corului de Cameră al Palatului Sindicatelor din Cultură condus de S. Bogdanovschi ca prim cor de cameră din Republica Moldova în stabilirea tradiţiilor corale camerale naţionale.
Cuvinte cheie: cor de cameră, arta corală camerală, dirijor de cor, repertoriul coral, Corul de Cameră al Palatului Republican al Sindicatelor din Cultură, E. Bogdanovski.

The article contains a brief historical survey of the chamber choirs evolution in the Republic of Moldova during the 20th and the beginning of the 21st centuries.The author emphasizes the role of the chamber Choir of the Palace of Unions from culture conducted by E. Bogdanovski as the first chamber choir from the Republic of Moldova in creating national chamber choral traditions.
Keywords: chamber choir, chamber choral art, choir conducter, choral repertoire, The Chamber Choir of The Republican Palace of Unions, E. Bogdanovski.