Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
RACORDAREA MUZICII RELIGIOASE ROMÂNEŞTI LA CULTURA EUROPEANĂ MODERNĂ
ARTICOL

RACORDAREA MUZICII RELIGIOASE ROMÂNEŞTI LA CULTURA EUROPEANĂ MODERNĂ

CONNECTION OF ROMANIAN RELIGIOUS MUSIC TO MODERN EUROPEAN CULTURE

EMILIA MORARU,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Muzica corală religioasă din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi din prima jumătate a secolului al XX-lea a cunoscut un spectru larg de manifestare. Introdusă, la început, doar în cadrul oficiului liturgic (şi într-o mică măsură în oficiul cununiei şi a serviciului funebru), creaţia corală liturgică se încadrează în trei curente distincte: creaţie înscrisă pe linia armonică rusească, creaţie naţională neutră, creaţie naţională de esenţă orientală.
Cuvinte-cheie: muzică psaltică, cântare corală armonică, liturghie.

The religious choral music in the second half of the nineteenth century and the first half of the twentieth century has known a wide range of expression. Introduced at first only in the liturgical office (and to a lesser extent in the office of marriage and funeral service), choral liturgical creation uses three distinct currents: creation stated on the Russian harmonic line, national neutral creation, national creation of oriental essence.
Keywords: psalm music, harmonic choral singing, liturgy.