Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
ROLUL LUI CARL MICULI ÎN DEZVOLTAREA ARTEI PIANISTICE
ARTICOL

ROLUL LUI CARL MICULI ÎN DEZVOLTAREA ARTEI PIANISTICE

THE ROLE PLAZED BY CARL MICULI IN THE DEVELOPMENT OF PIANISTIC ART

LUDMILA REABOŞAPCA,
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În acest articol sunt prezentate diferite materiale ştiinţifice despre Carl Miculi (1821-1897), care a contribuit considerabil la dezvoltarea istorică a muzicii naţionale din sec. XIX. Fiind unul dintre cei mai de seamă discipoli ai lui F. Chopin, el primul a editat creaţiile marelui compozitor şi a avut un rol aparte în evoluţia artei muzicale din Moldova, Ucraina, Polonia, România prin activitatea sa de compozitor, profesor, dirijor, om de ştiinţă. Aportul lui în popularizarea artei interpretative la pian a influenţat asupra dezvoltării învățământului muzical din diferite ţări ale Europei.
Cuvinte cheie: compozitor, pianist, pian, profesor, dirijor, om de ştiinţă, talent, interpret, metodă, digitaţie, tuşeu pianistic, redacţie muzicală, proces didactic, stil bel canto.

The present work contains rich material about Carl Miculi (1821-1897) that made a great contribution to the history of the national music of the 19th century. Being one of Chopin’s most famous pupils he was the first to publish the great composer’s works and played a particular role in the evolution of musical art from Moldova, Ukraine, Poland, Romania through his activity as composer, teacher, conductor, scientist. His contribution to the popularization of piano interpretative art influenced the development of musical education in different European countries.
Keywords: composer, pianist, piano, professor, conductor, musicologist, talent, performer, metodical indications, fingernig, edition, development, pianistic art, interpretative school, bell canto.