Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
BATISTA ÎN CONTEXTUL COMUNICĂRII
ARTICOL

BATISTA ÎN CONTEXTUL COMUNICĂRII

THE HEAD SCARF IN THE COMMUNICATION CONTEXT

VARVARA BUZILĂ
conferenţiar universitar, doctor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Materialul din articolul dat referitor la batistă sau basma rolul ei circuitul ştiinţific cuprinde documente unice care descriu funcţia ei în procesul de interacţiune al tinerilor. Basmaua este pe larg folosită în ritualuri, fiind prezentată ca un flag care simbolizează onoarea unei tinere. Autoarea a sistematizat şi descris obiceiurile de folosire a basmalei ca un simbol al reputaţiei femeilor tinere precum şi accesoriile pentru cap, folosite de femeile căsătorite, ca un semn specific statutului social al acestora.
Cuvinte cheie: batistă/ basma/ năframă, comunicare, valoare semnică, semiotică, ritual.

The report statements’ regarding the handkerchief or the head scarf in the scientific cycle includes some unique documents describing its function in the youth interaction. The handkerchief is widely utilized in rituals, being presented as a flag and symbolizing a young-woman’s honour. The author sistematized and described the head scarf as a symbol of young-women’s reputation, as well as the by head accessories, used by married women, as a distinctive sign of their social status.
Keywords: handkerchief, head scarf, kerchief, communication, sign value, semiotic, ritual.