Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
DESPRE PROCESUL DE RECEPTARE ESTETICĂ DINTRE PUBLICUL SPECTATOR ŞI OPERA DE ARTĂ
ARTICOL

DESPRE PROCESUL DE RECEPTARE ESTETICĂ DINTRE PUBLICUL SPECTATOR ŞI OPERA DE ARTĂ

THE PROCESS OF AESTHETIC RECEPTION BETWEEN THE PUBLIC AND A WORK OF ART

RENATA STAN,
magistru, lector
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plasticestan

Aşa cum nu există un spectator, respectiv un public în genere unic şi omogen ca structură, ci o suită stratificată de publicuri, la fel nu există nici un public general şi abstract al tuturor artelor. Acest articol scoate în evidenţă răspunsul la întrebarea ce inseamna a fi spectator, deoarece în ultimul timp foarte des ne ciocnim de problema receptării operei de artă, fie aceasta un act dramatic – spectacol, expoziţie de pictură sculptură, concert de muzica, show, ş.a.
Cuvinte cheie: proces, receptare, estetică, public, spectator, opera de artă

The way there does not exist a certain spectator, a unique and homogeneous as structure public in general, but a stratified series of audiences, the same way there does not exist a general and abstract public of all the arts. The present article brings out the answer to the question what it means to be a spectator and receiver of an work of art, because lately we have come across the problem of reception of an art work whether it is a dramatic act – a play, a picture or sculpture display, musical performance, a show etc.
Keywords: process, aesthetic reception, public, audience, art work.