Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
FILMUL DE ARTĂ DIN PERSPECTIVA CONDIŢIILOR ESTETICII
ARTICOL

FILMUL DE ARTĂ DIN PERSPECTIVA CONDIŢIILOR ESTETICII

ART FILM FROM THE PERSPECTIVE OF AESTHETIC CONDITIONS

DUMITRU OLĂRESCU,
conferenţiar, cercetător, doctor,
Institutul Patrimoniul Cultural al A.Ş.M.

Un film de artă prezintă un proces interactiv de consolidare a diferitor genuri de artă, lucrări existente deja, afirmate sau care prezintă un subiect de reinterpretare pentru cineaşti în limbaj cinematografic ce scoate în evidenţă (ptin metode de corectare, montare, redactare, sonorizare) conotaţii neverosimile în lucrările originale, cu noi accente şi semnificaţii. Este o modalitate de a crea o lucrare de artă – un film estetic de artă. Autorul pune accentul pe impactul estetic al acestui proces. Acest fenomen poate fi ilustrat prin filmele de artă produse de astfel de regizori ca Alain Resnois (Van Gogh, Guirnica), Cornel Mihalache (A Sculptor), Vlad Druc (Obsesie, Aria).
Cuvinte cheie: proces de sintetizare, film de artă, expresie cinematografică, montaj asociativ, mesajul filmului, hermeneutica filmului.

An art film deals with an interactive process of consolidation of different art genres, already completed or subject to interpretation by filmmakers in their cinematographic language, which emphasize (by means of revizing, cropping, editing, voicing) inconceivable connotations in original works, new accents and meanings. This is the way a new work of art is being created – an autonomous aesthetic art film. The author focuses on the aesthetic consequences of this process. It can be illustrated by art films of such directors as Alain Resnais (Van Gogh, Guernica), Cornel Mihalache (A Sculptor) Vlad Druc (Obsesie, Aria).
Keywords: syinthetizing process, art film, cinematographic expression, associative editing, film message, the hermeneutics of a film.