Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 1

REVISTA
Nr. 1 (14), 2012
Cuprins
PSIHANALIZA MODERNĂ ŞI MELOTERAPIA
ARTICOL

PSIHANALIZA MODERNĂ ŞI MELOTERAPIA

MODERN PSYCHOANALYSIS AND MELOTHERAPY

STELA GUŢANU,
lector universitar, doctor,
Conservatorul Faethon din Alexandroupoli, Grecia,

Meloterapia este arta şi ştiinţa utilizării sunetelor muzicii pentru menţinerea şi ameliorarea sănătăţii. Ea reduce stresul psiho-fiziologic, durerea şi stările psihice negative, creând stări benefice, isihaste, înălţătoare către puterea divină. În zilele noastre meloterapia este o ramură a medicinii holistice şi este destul de bine expusă de principiile psihanalizei moderne. Specialiştii din domeniul psiho-imunologiei menţioneaza că boala provine din modul de a gândi şi de a întelege natura şi locul omului în armonie cu natura. Muzica este cea care actionează direct asupra stării generale psihice şi mentale şi deci implicit asupra sistemului imunitar. Medicina holistică, ţinând cont de frecvenţa specifică de vibraţie a fiecarui sunet din scara
muzicală, recomandă pentru vindecarea fiecărei boli în parte o anumită muzică în care predomină nota vindecătoare.
Cuvinte cheie: meloterapia, psihanaliza, muzicoterapeuţi, artă, muzică, ştiinţă.

Melotherapy is the art and science of using the sounds of music to maintain and improve health. It reduces psychophysiological stress, pain and negative states of mind, creating beneficial, hesychastic or soul-uplifting mind states. Nowadays, melotherapy is a branch of holistic medicine that is pretty well illustrated by the principles of modern psychoanalysis. According to psycho-immunological specialists, diseases stem from a defective way of thinking and understanding nature and man’s mplace in harmony with nature. Music is the one that can directly influence our general mental state and, hence, our immune system. By taking into account the specific vibrating frequency of each sound of the musical scale, holistic medicine can recommend a certain kind of music to be played for the cure of a certain disease, in which the healing note prevails.
Keywords: melotherapy, psychoanalysis, modern psychoanalysis, art, music, science.