Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
ИЗ ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ В АКАДЕМИИ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
ARTICOL

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ В АКАДЕМИИ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

DIN ISTORIA CURSULUI UNIVERSITAR ANSAMBLU CAMERAL LA ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE DIN REPUBLICA MOLDOVA

FROM THE HISTORY OF TEACHING THE DISCIPLINE OF CHAMBER ENSEMBLE AT THE ACADEMY OF MUSIC, THEATRE AND FINE ARTS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

НАДЕЖДА КОЗЛОВА,
профессор университар интеримар,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств

СВЕТЛАНА ЦИРКУНОВА,
профессор университар доктор,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств

În acest articol sunt analizate etapele de bază în evoluţia istorică a disciplinei universitare Ansamblu cameral la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Republica Moldova. Este vorbă de cele 4 perioade care se caracterizează prin diferite aspecte ale planificării şi realizării practice a cursului dat. Sunt elucidate personalităţi de vază în domeniul pedagogiei nationale respective: O. Dain, A. Dailis, R. Groiszun, O. Silchina, V. Rotaru, B. Dubosarschi. În special se analizează programele concertelor camerale, examenelor de stat şi manifestări muzical-culturale consacrate diferitelor evenimente jubiliare şi solemne semnalate de către profesorii catedrei Ansamblu cameral.
Cuvinte cheie: muzica de cameră, disciplina «Ansamblu cameral», analiza interpretativă, probleme metodice, compozitori din Republica Moldova.

This article explores the basic stages in the historical evolution of the University discipline „Chamber Ensemble” taught at the Academy of Music, Theatre and Fine Arts from Moldova. It states the four periods that are characterized by various aspects of planning and practical realization of the given course. Attention is focused on renowned personalities who worked in the field of national pedagogy, such as: O. Dain, A. Dailis, R. Groiszun, O. Silchina, V. Rotaru, B. Dubosarschi. Special emphasis is made on the programmes of chamber concerts, state examinations and musical – cultural manifestations dedicated to different jubilee and solemn events organized by the teachers of the “Chamber Ensemble” Department.
Keywords: chamber music, Chamber Ensemble discipline, performing musical analysis, methodical problems, composers from the Republic of Moldova.