Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
CONSIDERAŢII ASUPRA IMPOSTAŢIEI VOCII VORBITE
ARTICOL

CONSIDERAŢII ASUPRA IMPOSTAŢIEI VOCII VORBITE

COSIDERATIONS REGARDING SETTING UP A SPEECH VOICE

VERA MEREUŢĂ (GRIGORIEV),
profesor universitar, Artistă emerită
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În articol se atrage atenţia asupra rolului şi importanţei tehnicii vorbirii în arta dramatică. Aşa cum vocea şi vorbirea fac parte din arsenalul de mijloace de expresie ale actorului, autoarea face referinţă la aparatul fonorespirator, la formarea şi producerea vocii vorbite. Într-un mod concis sunt arătate elementele principale ce contribuie la calitatea emisiei, cum ar fi articularea, rezonarea, atacul sunetului etc. Dificienţile întâlnite în activitatea aparatului fonorespirator şi celui articulator pot fi cauza unei proaste sonorităţi. Este recomandată utilizarea consoanelor M, N, Z, J, L ca exerciţiu iniţial de canalizare a sunetului.
Cuvinte cheie: articulare, rezonare, atacul sunetului, diapazon, registru.

The article considers the role and importance of the speech technique in dramatic art. As the voice and speech are integrant parts of the arsenal of means of expression – attention is drawn to the component parts that produce and from the voice, there is recommended one of the ways of teaching favorable qualities of the voice. The author describes in a concise way the main elements that contribute to teaching spoken voice such as articulation, resonance, sound attack etc. The difficulties met in the work of both the articulating and breathing apparatus can be the reason of poor sonority. The table of the sonorous consonants M, N, Z, J, L is recommended for training in the process of teaching the spoken voice as the first exercise for drilling.
Keywords: articulation, resonance sound attack, range of voice, register.