Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
LUDICUL, STRATEGIE MODERNĂ ÎN EDUCAŢIA MUZICALĂ
ARTICOL

LUDICUL, STRATEGIE MODERNĂ ÎN EDUCAŢIA MUZICALĂ

THE LUDIC, MODERN STRATEGY IN MUSICAL EDUCATION

CĂTĂLINA MOISESCU,
asistent universitar, doctorandă,
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti

Adaptat la vârsta dificilă şi dezvoltarea intelectuală a unei persoane, ludicul prezintă o alternativă, o strategie educaţională în practica muzicii moderne. Fiind obiectivul principal al şcolii contemporane, modelarea muzicalităţii, comportamentului precum şi a abilităţii empatice ale copilului poate fi realizată prin: jocuri bazate pe muzică, jocuri educaţionale şi jocuri educaţional-muzicale.
Cuvinte cheie: joc, activităţi ludice, educaţie muzicală, jocuri muzicale, pedagogie ludică.

Adapted to the difficult level of an individual’s age and intellectual development, the ludic is an alternative, an educational strategy in modern music practice. Being the main objective of the current school, the modeling of the musicality, behavior and the child’s empathic ability can be achievend by : music based games, educational games and educational music games.
Keywords: game, ludic activities, musical education, music games, ludic pedagogy.