Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
METODE DE PRINDERE (PRIZĂ) A VIORII — IMPORTANŢA PENTRU SĂNĂTATEA VIOLONIŞTILOR
ARTICOL

METODE DE PRINDERE (PRIZĂ) A VIORII — IMPORTANŢA PENTRU SĂNĂTATEA VIOLONIŞTILOR

TECHNICAL APPROACHES OF VIOLIN HOLDING — THE IMPORTANCE FOR VIOLIN PLAYERS HELTH

ROMANIŢA MIHAELA GLIGOR,
asistent universitar, doctor,
U.M.F. Carol Davila, Bucuresti, România

Tehnicile de prindere (priza) a viorii intre umăr si gât, ca si poziţia corpului in totalitate difera de la o şcoala violonistică la alta. Efortul depus de violonist in interpretarea pieselor de virtuozitate, dar si acelor simple, se repercuteaza asupra poziţiei corpului si grupelor musculare solicitandu-le inegal, obosindu-le si producând in timp modificări de simetrie corporală, facială si chiar si dentară. Autoarea prezinta un caz si repercursiunile in sfera dentara a utilizarii uneia dintre metode pe o perioadă de peste 40 ani de activitate violonistică.
Cuvinte cheie: metode de predare a viorii, violonist, sănătate buco-dentară, metode de instruire, structuri dento-faciale, formarea violoniştilor.

The holding techniques of a violin between the shoulder and neck and also the position of the whole body are different from one violin school to another. The physical effort to play a virtuosity score or a simple one has repercussions on the body position and muscles, making them work with unequal effort, determining the modification in body symmetry, facial symmetry and even dental symmetry. The author presents some dental effects of using one of the techniques for over 40 years of violin playing activity.
Keywords: Methods of violin teaching, violin player, mouth – dental health, methods of instruction, dental – facial structures, training of violinists.