Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 2

REVISTA
Nr. 2 (15), 2012
Cuprins
UNELE MODALITĂŢI DE FORMARE A CONCEPŢIEI SONORE ÎN OPERELE AUDIOVIZUALE
ARTICOL

UNELE MODALITĂŢI DE FORMARE A CONCEPŢIEI SONORE ÎN OPERELE AUDIOVIZUALE

SOME WAYS TO DESIGN SOUND CONCEPT IN AN AUDIOVISUAL WORK OF ART

ANDREI BURUIANĂ,
conferenţiar universitar interimar,
Academia Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Un film devine o lucrare artistică doar atunci când cineastul, cunăscând sau analizând sensul vieţii, este implicat în ea şi foloseşte atât sunteul cât şi imaginea la cel mai înalt nivel. Sunetul, asociat cu imaginea, cu acţiunea, cu sentimentele, în special când nu există coincidenţă, crează cele mai neaşteptate situaţii. Modalităţile de formare a desenului sonor sunt foarte diverse şi depind de genul lucrării, de harul şi capacitatea regizorului şi subiectul filmului. În lucrare sunt analizate motivele ce stau la originea sunetului. Printre ele este şi faptul că sunetul poate funcţiona ca un
element abstract, imaginat, subiectiv şi ca un creator de aluzii. Modificările propuse pentru temele audiovizuale nu urmăresc scopul de a revoluţiona lumea dar, cu siguranţă, vor asigura studenţii cu o oportunitate de a-şi îmbogăţi vocabularul cineastic.
Cuvinte cheie: imagine vizuală, sunetul, ilustraţie, perspectivă spaţială, polifonie sonoră, poliperspectivă multiplană, contrapunct, contrast, paralelism, figuri de stil.

A film becomes a work of art only when the filmmaker, knowing the meaning of life, is involved in it and also equally uses sound and image at the highest artistic level. The sound related to the image, feelings, actions, especially in cases of noncoincidence, creates the most unexpected circumstances. The ways of forming the sound design are very different and depend on the type of work, the director’s capacities and the film data. The causes that stand at the sound origin are being analyzed. Among them is the fact that the sound can work as an abstract element, imagined, subjective and as a creator of allusions. Variations made on audiovisual themes are not intended to revolutionize the world but for sure provides students with the opportunity to enrich their film vocabulary.
Keyword: visual image, sound, illustration, space perceptive, sound polyphony, multyplan polyperspective, counterpoint, contrast, parallelism, style figure.