Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
КАМЕРНО-АНСАМБЛЕВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В КОНЦЕРТНОМ РЕПЕРТУАРЕ ВЕДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПИАНИСТОВ КАФЕДРЫ ФОРТЕПИАНО АКАДЕМИИ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ARTICOL

КАМЕРНО-АНСАМБЛЕВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В КОНЦЕРТНОМ РЕПЕРТУАРЕ ВЕДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПИАНИСТОВ КАФЕДРЫ ФОРТЕПИАНО АКАДЕМИИ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

CREAŢIILE CAMERALE ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN REPERTORIUL CONCERTISTIC AL PROFESORILOR CATEDREI PIAN,
ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE

CHAMBER MUSIC PIECES BY COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONCERT ACTIVITY OF LEADING TEACHERS OF THE PIANO DEPARTMENT, FROM THE ACADEMY OF MUSIC, THEATRE AND FINE ARTS

ИРИНА САВИНА,
преподаватель,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Articolul reprezintă rezultatele studierii creaţiilor instrumentale de cameră ale compozitorilor din Republica Moldova care au intrat pe larg in repertoriul concertistic al pianiştilor din AMTAP. Autoarea abordează arta interpretativă a cunoscuţilor profesori ai catedrei Pian pe parcursul ultimilor 60 de ani. Activitatea acestor profesori a contribuit la perfecţionarea procesului instructiv-educativ si la promovarea lucrărilor compozitorilor contemporani din Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: compozitorii din Republica Moldova, creaţiile instrumentale de cameră, pianist, catedra Pian, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, activitatea interpretativa.

The article presents the results of the study of chamber instrumental woks of composers from the Republic of Moldova that are widely included in the concert repertories of the pianists working at the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. The author describes the interpretative activities of leading teachers who worked at the Piano Department during the last 60 years. These teachers’ activity has contributed to the improvement of the educational process, as well as to promoting the works of contemporary composers from the Republic of Moldova.
Keywords: composers from the Republic of Moldova, chamber music works, pianist, Piano Department, Academy of Music, Theatre and Fine Arts, artistic activity.