Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
BACH FOR ALL TIMES DE GHEORGHE NEAGA — PARTICULARITĂŢI COMPONISTICE ŞI DE GEN 
ARTICOL

BACH FOR ALL TIMES DE GHEORGHE NEAGA — PARTICULARITĂŢI COMPONISTICE ŞI DE GEN

BACH FOR ALL TIMES BY GHEORGHE NEAGA — COMPOSITION AND GENRE PECULIARITIES

CRISTINA PARASCHIV,
conferenţiar universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

HRISTINA BARBANOI,
lector universitar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Gheorghe Neaga este un remarcabil compozitor moldovean din a doua jumătate a secolului XX. Creaţia sa este semnalată de un profil creator specific, marcat în primul rând de libertatea utilizării limbajului muzical, a tehnicilor componistice variate, precum şi de diversificarea mijloacelor de expresie muzicală, utilizate nu ca scop în sine, ci ca una din condiţiile esenţiale pentru crearea unor concepte
artistice originale. ”Bach for all times” este una din creaţiile sale pentru două piane, scrisă în anul 2003, pe când compozitorul se afla în America, unde şi-a petrecut ultimii ani din viaţă. Prezentul articol vine în continuarea studiului nostru anterior în care s-au elucidat tendinţele neoclasiciste şi polistilistice descoperite în această piesă. În acest studiu relevăm particularităţile componistice şi de gen ale lucrării analizate.
Cuvinte-cheie: Bach, citat, forme baroce, tendinţe neoclasice, elaborare motivică, polifonie, ostinato, tehnica polistilistică, tehnica dodecafonică, tonalitate cromatică.

Gheorghe Neaga is a remarkable Moldovan composer of the second half of the 20th century. His creation is marked by a free use of musical language, various compositional techniques used not as an end in itself, but as one of the essential terms for the creation of original artistic concepts.
”Bach for all times” is one of his compositions for two pianos written in 2003 during the last years of his life when he lived in America. This creation has never been considered in any musicological study, so we are the first who tried to analyze it. In a previous article, we have already elucidated the neoclassical and polystylistical trends that we find in this creation, and in the article below we state the composition and genre peculiarities of this musical work.
Keywords: Bach, quote, baroque forms, neoclassical trends, polyphony, ostinato, polystylistical technique, chromatic tonality.