Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
GENUL DE PRELUDIU ÎN MUZICA PENTRU PIAN A COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
ARTICOL

GENUL DE PRELUDIU ÎN MUZICA PENTRU PIAN A COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

THE PRELUDE’ GENRE IN THE PIANO MUSIC BY COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA

INNA HATIPOVA,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În prezentul articol este abordat unul din cele mai populare genuri ale muzicii pentru pian — preludiul. Autoarea expune analiza interpretativă a preludiilor semnate de compozitorii A. Stârcea, Gh. Neaga, C. Rusnac, V. Rotaru şi M. Stârcea şi folosite în procesul didactic în instituţiile de învăţământ muzical. În lucrare sunt examinate particularităţile caracteristice ale limbajului componistic al fiecăruia autor, dar şi procedeele de interpretare a preludiilor analizate.
Cuvinte-cheie: Muzica pentru pian, genul de preludiu, repertoriul pedagogic şi concertistic, compozitori din Republica Moldova, analiza interpretativă.

In the present article the author turns to one of the genres of the piano music — the Prelude. Eight preludes by composers A. Stârcea, Gh. Neaga, C. Rusnac, V. Rotaru and M. Stârcea are included in this analysis. The article considers the characteristic particularities of the composers’ language,
describes the performing methods. These pieces are frequently used in the process of teaching at the Piano Department of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts.
Keywords: Piano music, prelude ‘genre, concert-pedagogical repertoire, composers from the Republic of Moldova, performing musical analysis.