Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 3

REVISTA
Nr. 3 (16), 2012
Cuprins
ХРОНОЛОГИЯ КАНТАТ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
ARTICOL

ХРОНОЛОГИЯ КАНТАТ В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП

CRONOLOGIA CANTATELOR ÎN CREAŢIA COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA: PRIMA ETAPĂ

CHRONOLOGY OF THE CANTATAS IN THE WORKS BY THE COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA: INITIAL PHASE

НАДЕЖДА КАУЛЯ,
преподаватель, Приднестровский Государственный Университет, г. Тирасполь,
докторант Академии музыки, театра и изобразительных искусств

Lucrarea reprezintă o sistematizare cronologică a cantatelor în repertoriul compozitorilor din Republica Moldova, începând cu una din primele creaţii de acest gen — cantata „Rusia şi Bulgaria” (1910) a lui Mihail Berezovschi, şi ajungând la începutul anilor ’40. Acest studiu vizează nouă lucrări
compuse pe teritoriile actuale ale Republica Moldova şi înafara lor, în perioadă anilor 1910–1940, aparţinând compozitorilor Mihail Berezovschi, Veaceslav Bulâciov, Mihail Bârcă, Leonid Gurov, Nicolai Ponomarenco, Eugeniu Coca. Autoarea precizează informaţiile privind datarea lucrărilor şi titlurile lor originale, reconstruieşte contextul istoric de apariţie a cantatelor, în baza analizelor partiturilor originale, precum şi ale surselor istoriografice şi muzicologice.
Cuvinte-cheie: cronologia, cantata, muzica corală, compozitori basarabeni, compozitori din Republica Moldova.

The present paper represents a chronological system of the cantatas written by composers from the Republic of Moldova beginning with one of the first works of this genre — the cantata “Russia and Bulgaria” by Mihail Berezovschi (1910) up to the early 1940s. This study refers to nine works that
appeared in today’s territories of the Republic of Moldova and beyond them in the period between 1910 and 1940. They belong to the composers Mihail Berezovschi, Veaceslav Bulaciov, Mihail Birca, Leonid Gurov, Nicolai Ponomarenco, Eugeniu Coca. The author specifies the information concerning the dating and their original titles, reconstructs the historical context when these cantatas came out on the basis of the analysis of music scores as well as the historiographic and musicological sources.
Keywords: chronology, cantata, choral music, Bassarabian composers, composers from the Republic of Moldova.