Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
ASPECTUL GENUISTIC AL OPEREI NAŢIONALE ÎN OGLINDA MUZICOLOGIEI AUTOHTONE
ARTICOL

ASPECTUL GENUISTIC AL OPEREI NAŢIONALE ÎN OGLINDA MUZICOLOGIEI AUTOHTONE

THE GENRE ASPECT OF MOLDOVAN OPERA IN THE MIRROR OF NATIONAL MUSICOLOGY

DIANA COMAN,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul de faţă este o reflectare a abordării problemei varietăţilor de gen ale operei naţionale în muzicologia autohtonă. Autoarea face o trecere în revistă a celor mai importante cercetări ştiinţifice apărute pe parcursul ultimilor 60 de ani, evidenţiind cele mai relevante idei şi cele mai reprezentative concepte în ceea ce priveşte specificul genului de operă în componistica din Republica Moldova.
Cuvinte-cheie: opera naţională, varietăţile de gen în opera naţională, muzicologia din Republica Moldova.

This article presents a reflection on the genre problems of the national opera in Moldovan musicology. The author passes in review the scientific works that appeared during the last 60 years, revealing the most relevant ideas and the most representative concepts regarding the genre specific
features of Moldovan opera.
Keywords: national opera, genre varieties of national opera, Moldovan musicology.