Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
CINCI PRELUDII-TABLOURI PENTRU PIAN DE V. SECIKIN: COMENTARII INTERPRETATIVE
ARTICOL

CINCI PRELUDII-TABLOURI PENTRU PIAN DE V. SECIKIN: COMENTARII INTERPRETATIVE

FIVE PRELUDES-TABLEAUX FOR PIANO WRITTEN BY V. SECHKIN: PERFORMING COMMENTS

INNA HATIPOVA,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În articolul de faţă sunt analizate Cinci preludii-tablouri pentru pian ale compozitorului şi pianistului V. Secikin, scrise în ultima perioadă a vieţii sale. Autoarea examinează forma, trăsăturile componistice şi stilistice ale pieselor menţionate. De asemenea sunt evidenţiate tipurile facturii
pianistice. Articolul conţine recomandări în plan interpretativ, pedagogic şi sfaturi pentru tinerii interpreţi.
Cuvinte-cheie: piese pentru pian, genul de preludiu, miniatura pentru pian, analiza interpretativă.

Five preludes-tableaux for piano written by the composer and pianist V. Sechkin during the last years of his life have been analyzed in the present article. The article considers the characteristic particularities of the musical language, form (composition) and style of these piano pieces. Special
emphasis is laid on the types of piano texture. The article contains numerous performing and teaching recommendations for young pianists.
Keywords: pieces for piano, piano music, genre of prelude, piano miniature, performing musical analysis.