STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 1 (21), 2014

REVISTA
Nr. 1 (21), 2014
Cuprins
PERPETUAREA TRADIŢIILOR ÎN SONATA PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN Nr. 1 DE GHEORGHE NEAGA
ARTICOL

PERPETUAREA TRADIŢIILOR ÎN SONATA PENTRU VIOARĂ ŞI PIAN Nr. 1 DE GHEORGHE NEAGA

PERPETUATING TRADITIONS IN THE SONATA FOR VIOLIN AND PIANO No.1 BY GHEORGHE NEAGA

VICTORIA MELNIC,
profesor universitar interimar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

NATALIA CHICIUC,
doctorandă, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul de faţă se axează pe examinarea aspectelor tradiţionale în Sonata pentru vioară şi pian Nr.1 de Gheorghe Neaga. Compusă în anii de studenţie la Conservatorul de Stat din Chişinău, lucrarea este prima creaţie pentru vioară din domeniul muzicii autohtone postbelice în genul de sonată. Impunătoare din punct de vedere sonor, aceasta reprezintă o construcţie ciclică tradiţională cu patru compartimente contrastante prin caracterul
muzicii, atmosfera sugerată, aspectele ideatice şi multiplele mijloacele de expresie.
Cuvinte cheie: ciclu, sonată pentru vioară şi pian, tradiţii, structură, compartimente, forme.

This article focuses on the examination of traditional aspects in Gheorge Neaga’s Sonata for Violin and Piano No.1. Composed in the student years at the State Conservatoire from Chisinau, this work is the first composition for violin in autochthonous professional music in the sonata genre. Impressive in terms of sound, this is a traditional cyclical architecture with four parts contrasting by the character of music, the suggested atmosphere,
aspects of ideas and many means of musical expression.
Keywords: cycle, violin and piano sonata, traditions, structure, parts, forms.