Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
ФОРТЕПИАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В КОНЦЕРТНОМ РЕПЕРТУАРЕ ВЕДУЩИХ ПЕДАГОГОВ- ПИАНИСТОВ КАФЕДРЫ ФОРТЕПИАНО АКАДЕМИИ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ARTICOL

ФОРТЕПИАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В КОНЦЕРТНОМ РЕПЕРТУАРЕ ВЕДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-
ПИАНИСТОВ КАФЕДРЫ ФОРТЕПИАНО АКАДЕМИИ МУЗЫКИ, ТЕАТРА И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

CREAŢIILE PENTRU PIAN ALE COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA IN REPERTORIUL CONCERTISTIC AL PROFESORILOR CATEDREI PIAN,
ACADEMIA DE MUZICĂ, TEATRU ŞI ARTE PLASTICE

PIANO MUSIC BY COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONCERT ACTIVITY OF THE PIANISTS FROM THE ACADEMY OF MUSIC, THEATRE AND FINE ARTS

ИРИНА САВИНА,
преподаватель,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

Статья посвящена анализу концертной деятельности пианистов кафедры Фортепиано АМТИИ. Внимание автора обращено к фортепианным произведениям композиторов Республики Молдова, которые прочно вошли в репертуар педагогов-пианистов. Освещается сольная
исполнительская деятельность А. Соковнина, Т. Войцеховской, В. Левинзона, Л. Ваверко, В. Сечкина и других ведущих преподавателей кафедры фортепиано АМТИИ, работавших на протяжении последних 60 лет.
Ключевые слова: преподаватели-пианисты, кафедра фортепиано АМТИИ, исполнительская деятельность, фортепианные произведения, композиторы Республики Молдова.

În centrul atenţiei autoarei se află creaţiile pentru pian ale compozitorilor din Republica Moldova care au intrat pe larg in repertoriul pianiştilor-pedagogi din AMTAP. În articol se abordează arta interpretativă a lui A. Socovnin, T. Voiţehovscaia, V. Levinzon, L. Vaverco, V. Secikin şi a altor
profesori ai catedrei Pian care au activat pe parcursul ultimelor 60 de ani.
Cuvinte-cheie: pianişti-pedagogi, catedra Pian a AMTAP, activitatea concertistică, creaţii pentru pian, compozitori din Republica Moldova.

The author focused on the piano works of composers from the Republic of Moldova that have been included in the repertory of teachers-pianists from the Academy of Music, Theatre and Fine Arts. There is an analysis of the interpretative art of such pianists as A. Socovnin, T. Voiţehovscaia,
V. Levinzon, L. Vaverco, V. Secikin and other famous teachers who worked at the Piano Department during the last 60 years.
Keywords: teachers-pianists, Piano Department of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts, artistic activity, piano works, composers from the Republic of Moldova.