Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
ТВОРЧЕСТВО ЕВГЕНИЯ МАМОТА В РЕПЕРТУАРЕ ДЕТСКИХ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ARTICOL

ТВОРЧЕСТВО ЕВГЕНИЯ МАМОТА В РЕПЕРТУАРЕ ДЕТСКИХ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

CREAŢIA LUI EUGEN MAMOT ÎN REPERTORIUL COLECTIVELOR CORALE DE COPII

THE CREATION OF EUGEN MAMOT IN THE REPERTOIRE OF CHILDREN`S CHOIRS

АННА ШИМБАРЕВА,
старший преподаватель, доктор (кандидат) искусствоведения,
Академия музыки, театра и изобразительных искусств

В данной статье представлен творческий портрет композитора Евгения Мамота в контексте проблем, возникших в хоровой музыке для детей в постсоветской Молдове. Автор детально исследует деятельность композитора, уделяя особое внимание анализу произведений
для детского хора. Материалы статьи могут оказать методическую помощь руководителям детских хоровых коллективов в процессе работы над национальным материалом.
Ключевые слова: детское хоровое исполнительство, композиторское творчество для детей, детские хоровые коллективы, хоровая песня, Евгений Мамот.

Articolul reprezintă portretul de creaţie al compozitorului Eugen Mamot pe fundalul problemelor apărute în muzica corală pentru copii în Moldova post-sovietică. Autorul cercetării analizează detaliat activitatea de creaţie a compozitorului, totodată nu scapă din vedere creaţiile corale dedicate copiilor. Materialele articolului pot fi utilizate în calitate de suport metodic de către conducătorii colectivelor corale de copii pe parcursul lucrului asupra repertoriului naţional.
Cuvinte-cheie: interpretare corală a copiilor, creaţie componistică pentru copii, colective corale de copii, cântec coral.

The present article outlines the creative portrait of Eugen Mamot. His work is viewed on the background of the problems in the choral music for children in post-Soviet Moldova. The author of the paper considers thoroughly the composer’s creative activity giving special attention to the analysis of the works for children’s choirs. The results of the article may be used as methodological assistance for the conductors of children’s choral groups in the process of working with the national repertory.
Keywords: children’s choral performance, composition creation for children, children’s choral groups, choral song.