STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
CĂMAŞA FEMEIASCĂ CU ALTIŢĂ – BRAND ROMÂNESC
ARTICOL

CĂMAŞA FEMEIASCĂ CU ALTIŢĂ – BRAND ROMÂNESC

FEMALE DECORATED SHIRT – ROMANIAN BRAND GARMENT

VARVARA BUZILĂ,
conferenţiar universitar, doctor în filologie,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În articol este interpretat decorul cămăşii româneşti pentru femei. În contextul strategiilor identitare această piesă este cea mai reprezentativă din perspectivă tehnică, artistică şi mitologică, are şi cea mai mare arie de răspândire. Datorită acestui sincretism tehnico-artistic, semantic şi funcţional cămaşa este foarte populară în spaţiul cultural românesc şi pe mapamond. Ea a suscitat interesul multor artişti plastici cunoscuţi, este preferată de actriţe de film turnate de marile studiouri, este purtată şi de top-modele în vogă, fiind un trend al renumitelor case de modă. Ea tinde să devină un brand al românilor.
Cuvinte-cheie: cămaşă românească, simbolism celest, simbolism terestru, lumea subpământeană, modelul cosmogonic al lumii.

The paper interprets the tripartite decor of the sleeve of the Romanian female shirt. In the context of identity strategies, this sample is the most representative one from a technical, artistic or mythological perspective. It also has the greatest area of spreading. Due to this syncretism, technical and artistic, semantic and functional, the shirt becomes very popular in the Romanian cultural area, as well as all over the world. It has drawn the interest of many well-known artists, is worn by actresses in movies produced in great studios, likewise by outstanding top models, being a trend of famous fashion houses. It tends to be a brand of Romanians.
Keywords: Romanian female shirt, sky symbolism, terrestrial symbolism, underground world, cosmogonic model of the world.