Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
DESCÂNTECE DE IGOR IACHIMCIUC: PROCEDEE COMPONISTICE
ARTICOL

DESCÂNTECE DE IGOR IACHIMCIUC: PROCEDEE COMPONISTICE

DESCÂNTECE BY IGOR IACHIMCIUC: COMPOSITIONAL PROCEDURES

NATALIA CHICIUC,
masterandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

„Descântece” este una dintre creaţiile de debut ale compozitorului Igor Iachimciuc şi unica sa lucrare destinată corului mixt. Stilul componistic bine conturat, gândirea muzicală bine definită şi calităţile artistice şi muzicale inedite au fost confirmate şi prin decernarea Premiului Naţional pentru
Tineret în domeniile Ştiinţă, Tehnică, Literatură şi Artă în 2003. „Descântece” prezintă o „revoluţie” în muzica academică din Republica Moldova, având în vedere unicitatea creaţiei sub aspectul particularităţilor de gen, de transpunere în muzica cultă a acestui fenomen din folclorul românesc oral prin abordarea contemporană a procedeelor polifonice, armonice şi aluzii la jazz. Astfel, compozitorul demonstrează o atitudine de integrare şi sublimare a valorilor naţionale într-un cadru universal.
Cuvinte-cheie: interpretare, cor, simbol, folclor, polifonie, armonie, formă, jazz.

„Descântece” is one of Igor Iachimciuc’s earlier works and his only piece for mixed chorus. It was premiered in 2003 in Chisinau and was awarded the National Prize for Science, Technology, Literature and Arts for its artistic and musical qualities denoted by a well defined compositional style.„Descântece” presents a revolution in Moldova’s academic music as regards to the unity of the creation in terms of genre and transposition features in the academic music of this phenomenon specific for the oral Romanian folklore processes by addressing contemporary harmonic, polyphonic techniques and allusions to jazz. Thus, the composer demonstrates an attitude of integration and sublimation of national values within a universal framework.
Keywords: interpretation, choir, symbol, folklore, polyphony, harmony, forms, jazz.