Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
METODELE DE LUCRU CU TEXTUL POETIC ÎN CREAŢIILE VOCALE DE CAMERĂ DE TEODOR ZGUREANU
ARTICOL

METODELE DE LUCRU CU TEXTUL POETIC ÎN CREAŢIILE VOCALE DE CAMERĂ DE TEODOR ZGUREANU

TEODOR ZGUREANU’S VOCAL CHAMBER WORKS AND THE METHODS OF WORK UPON THE POETIC TEXT

TATIANA COADĂ,
doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice

Articolul reprezintă o analiză a creaţiilor vocale de cameră ale compozitorului Teodor Zgureanu din punct de vedere a modificărilor textuale survenite. Se enunţă lista autorilor textelor şi se dă o apreciere transformărilor cărora este supus textul poetic.
Cuvinte-cheie: compozitor din Republica Moldova, muzica vocală de cameră, romanţă, text poetic.

The paper represents an analysis of the vocal chamber creations by the composer Theodor Zgureanu. The basic procedures applied by T. Zgureanu in the work on poetic texts are mentioned in the paper. The list of the authors of the rhymes has been specified and a characterization of the transformations to which the poetic text conforms has been presented.
Keywords: composer of the Republic of Moldova, chamber vocal music, romance, poetic text.