STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 2 (22), 2014

REVISTA
Nr. 2 (22), 2014
Cuprins
TEATRUL SPIRITUAL AL LUI PETER BROOK ȘI JERZY GROTOWSKI
ARTICOL

TEATRUL SPIRITUAL AL LUI PETER BROOK ȘI JERZY GROTOWSKI

THE SPIRITUAL THEATRE OF PETER BROOK AND OF JERZY GROTOWSKI

IRINA CATEREVA,
lector superior, competitoare,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Teatrul spiritual constituie un fenomen unic al artei teatrale europene din jumătatea a doua a sec. XX. El s-a format în procesul căutărilor arhetipului unui teatru comun întregii omeniri. Spiritualitatea teatrului nu poate fi determinată de apartenenţa lui la o religie sau alta, ci de disponibilitatea acestuia de a deveni purtătorul de idei al măreţelor tradiţii spirituale. Cei mai reprezentativi exponenţi ai teatrului spiritual sunt Peter Brook şi Jerzy Grotowski.
Cuvinte-cheie: teatrul spiritual, transcendenţa teatrului spiritual, metafizica, limbajul arhetipurilor, subconştientul uman, forme arhaice şi tradiţionale ale teatrului, rolul şi mesajul teatrului contemporan, spectacol.

Spiritual Theatre is a unique phenomenon of the European theatre art in the second half of the 20th century. It was formed in the search a prototype of human theater. The spirituality of the theatre is not a religious affiliation, but the ability of theatre to be conductor of the ideas of the Great spiritual traditions. The brightest representatives of the spiritual theatre were Peter Brook and Jerzy Grotovski.
Keywords: spiritual Theatre, transcendence of spiritual Theatre, metaphysics, language of archetypes, the human subconscious, archaic and traditional forms of theatre, the role and importance of modern theatre, performance.