Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
ASPECTE ISTORICE REFERITOARE LA APARIŢIA, EVOLUŢIA ŞI VARIETĂŢILE VIOLINEI ÎN MUZICA TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ
ARTICOL

ASPECTE ISTORICE REFERITOARE LA APARIŢIA, EVOLUŢIA ŞI VARIETĂŢILE VIOLINEI ÎN MUZICA TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ

HISTORICAL ISSUES OF THE APPEARANCE, DEVELOPMENT AND VARIETIES OF THE VIOLIN IN TRADITIONAL ROMANIAN MUSIC

NICOLAE SLABARI,
lector, doctorand,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În articol sunt relatate unele date referitoare la apariţia, evoluţia şi varietăţile violinei în muzica tradiţională. Acest instrument se remarcă în folclor prin posibilităţile sale tehnice şi sonore fiind utilizat în toate genurile şi repertoriile muzicii tradiţionale. Este propusă o scurtă retrospectivă diacronică a acestuia, făcându-se referire la dezvoltarea sa şi la invenţiile experimentale ale acestuia fiind deja utilizate în repertoriul tradiţional.
Cuvinte-cheie: violină, lăutari, muzică tradiţională, zona de Nord a Republicii Moldova.

The article presents some data on the appearance, evolution and varieties of the violin in the traditional music. This instrument is remarkable in folklore for its technical and sound possibilities being used in all genres and traditional music repertoires. The author presents a brief diachronic retrospective, referring to its development and experimental inventions that are already being used in the traditional repertoire.
Keywords: violin, fiddle, traditional music, the North of Moldova.