Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2012, Nr. 4

REVISTA
Nr. 4 (17), 2012
Cuprins
CÂNTECUL DE LEAGĂN — SPECIE A LIRICII POPULARE
ARTICOL

CÂNTECUL DE LEAGĂN — SPECIE A LIRICII POPULARE

LULLABY AS A SPECIES OF FOLK LYRICS

ELENA TONU,
doctorandă,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte plastice

Prezentul articol este consacrat cântecului de leagăn, ca specie a liricii populare. În acest studiu sunt preluate speciile lirice rituale şi nerituale ale folclorului muzical, printre care se situează şi categoria — cântecul de leagăn. Unii specialişti includ cântecul de leagăn în folclorul copiilor, alţii, în
categoria folclorului pentru copii. Autoarea îl tratează ca pe o producţie ce face parte din folclorul pentru copii, deoarece este interpretat de adulţi şi este dedicat copiilor. Studiind cercetările folcloriştilor, în acest sens, am punctat diferite abordări ale clasificărilor cântecului de leagăn, făcând concluziile respective. Cercetarea este axată pe un material muzical preluat din colecţiile de folclor publicate, precum şi din colecţia personală a autoarei.
Cuvinte-cheie: Cântec de leagăn, folclor, lirică populară, specie lirică, specie folclorică, creaţie, ritual, neritual, melodie, cântec.

This article is devoted to lullabies as a kind of popular poetry. In this study are considered ritual and non ritual species of lyrical folk music, among which is situated the category of the lullaby. Some experts include the lullaby in the children’s folklore, others in the category of the folklore for children. The author treats it as a production that is part of the folklore for children, as it is sung by adults and is dedicated to children. Studying folklorists’ works, I pointed out different approaches to the classification of the lullaby, making respective conclusions. The research is focused on material taken from published collections of folk music as well as from the author’s personal collection.
Keywords: Lullaby, folklore, popular lyric, lyric types, folk genre, creation, ritual, nonritual, song.