STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
MIC ÎNDRUMAR PENTRU INIŢIEREA ÎN ARTA VOCALĂ
ARTICOL

MIC ÎNDRUMAR PENTRU INIŢIEREA ÎN ARTA VOCALĂ

A LITTLE GUIDE FOR VOCAL ART

MIHAELA GÎRLEA,
asistent universitar, doctorandă,
Universitatea de Arte George Enescu, Iaşi, România

Studenţii din anul I de la Facultatea de interpretare canto, dar mai ales cei de la Facultatea de Teatru sunt de obicei neiniţiaţi în arta vocală, necunoscând elemente de anatomia şi fiziologia aparatului fonator, tehnici de dezvoltare a emisiei sonore, exerciţii de antrenare a muşchiului diafragm, noţiuni elementare de respiraţie artistică, dicţie, frazare, igiena glasului şi altele. Se impune familiarizarea acestora cu un minim de vocabular de termeni de specialitate care să vină în întâmpinarea orelor de artă vocală şi care, aplicaţi în practică, să-i ajute pe studenţi să înţeleagă şi să dobândească deprinderile necesare şi obligatorii în formarea lor ca viitori cântăreţi sau actori. Lucrarea de faţă îşi propune să fie un mic ghid, un îndrumar pentru studenţii din anul întâi care studiază canto sau teatru.
Cuvinte-cheie: canto, teatru, artă vocală, ghid.

First year students from the Interpretation Department and Theatre Department have no experience in the art of voice and they are not familiarized with the vocal anathomy and its philosophy not used to train their diaphragm muscle, phrasing, voice hygiene, diction and so on. It is necessary to familiarize them with basic speciality vocabulary which helps them in fast understanding of the content and makes it easier for them to aquire necessary skills that are essential in their training. This paper aims to help and encourage the students in first year to learn the art of singing and theater.
Keywords: singing, theater, art vocal, guide.