STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
VIAŢA COTIDIANĂ CA OBIECT DE CERCETARE ÎN STUDIUL ARTELOR PLASTICE
ARTICOL

VIAŢA COTIDIANĂ CA OBIECT DE CERCETARE ÎN STUDIUL ARTELOR PLASTICE

EVERYDAY LIFE AS THE RESEARCHE OBJECT IN ART CRITICISM

VICTORIA ROCACIUC,
conferenţiar cercetător, doctor în studiul artelor,
Academia de Științe a Moldovei

Deja destul de mult timp viaţa cotidiană a devenit una dintre temele actuale în cadrul cercetărilor din sfera filosofiei şi ştiinţelor socio-umane. Acest studiu demonstrează că viaţa cotidiană poate servi drept obiect al diverselor cercetări legate de studiul artelor şi, totodată, drept formă generală de studiere a obiectelor teoretice în cadrul instituţiilor superioare de învăţământ artistic (în special Design Interior).
Cuvinte-cheie: viaţă cotidiană (cotidian), artă plastică, teorie, temă, gen, stil, concepţie, metodologie.

Already for a long time everyday life or daily (quotidian etc.) became one of the themes of research of philosophy and the socio-humanities. This article shows that everyday life can serve as the object of various art criticism researches, and also a basis of knowledge of theoretical subjects in fine art and technical higher educational institutions (especially Interior Design).
Keywords: everyday life (quotidian), fine art, theory, subject, genre, style, concept, methodology.