STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică – Nr. 3 (23), 2014

REVISTA
Nr. 3 (23), 2014
Cuprins
ASPECTE ARTISTICE DE INTEPRETARE ȘI TEHNICA APARATULUI VOCAL
ARTICOL

ASPECTE ARTISTICE DE INTEPRETARE ȘI TEHNICA APARATULUI VOCAL

ARTISTIC FEATURES AND TECHNIQUE PECULIARITIES OF VOCAL PERFORMING ART

Ioan PAULENCU,
conferenţiar universitar,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

În articol autorul vorbeşte despre un spectru larg al aspectelor legate de arta vocală, descrie şi explică fiecare element al aparatului vocal şi procesul de emitere a sunetului. Tematica abordată este adresată în primul rând cântăreţilor profesionişti şi studenţilor. De asemenea, autorul vorbeşte şi despre importanţa exerciţiilor vocale pentru cântăreţi, dar şi despre aspecte ale esteticii şi culturii vocale. Concluziile se referă la faptul că arta belcanto este un punct de referinţă pentru fiecare cântăreţ.
Cuvinte-cheie: artă vocală, belcanto, aparat vocal, emisie vocală, tehnică vocală, estetica artei vocale.

In the article it is said about a wide spectrum of aspects linked to vocal performing art. The author describes and explains every element of the vocal apparatum and the process of vocal emission. This topic shoud be known by each of professional performing singer. The vocal exercises are as well very important for the performers. The article unveils some aspects of the vocal aesthetics and culture. The author considers that the belcanto art is a reference point for every vocal singer.
Keywords: the vocal art, belcanto, the vocal apparatum, the vocal emission, the aestetic of the vocal art.