Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
ARTICOL

CODUL ENESCU: INTROSPECŢII DE AUTOR

ENESCU‟S CODE: COMPOSER’S INSIGHTS

GHENADIE CIOBANU,
profesor universitar interimar,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

În articol este expusă metoda compoziţională de lucru asupra creaţiei muzicale orchestrale, intitulate ”Codul Enescu”. Compozitorul ”Codului Enescu” Ghenadie Ciobanu decelează arhetipuri enesciene precum monodia, eterofonia, modalismul, etc., dezvoltându-le în propria lucrare. În partitura acestei lucrări intertextuale sunt inserate unităţi muzicale (intonaţii, motive, tronsoane) din creaţiile lui George Enescu, fiind plasate în diverse contexte modale proprii, transformate, uneori, ritmic, metamorfozate în aspect timbral, temporal, etc.
Cuvinte-cheie: George Enescu, Codul Enescu, Ghenadie Ciobanu, intertextual, metamuzică, muzică pentru orchestră, arhetip, compoziţie, metodă.

The compositional method of the musical work entitled ”Codul Enescu” for orchestra is revealed in the article. The composer of the work Ghenadie Ciobanu discovers and develops some of George Enescu‟s archetypes, among them are monody, modality, heterophony, etc. Different intonations (musical units) from Enescu’s works, made in different modal contexts, sometimes rhythmically transformed, modified in terms of timbre, time, etc. were inserted in this intertextual work.
Keywords: George Enescu, “Enescu‟s Code”, Ghenadie Ciobanu, intertextuality in music, metamusic, music for orchestra, archetype, composition, method.