Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
CONCERTUL PENTRU VIOARĂ SI ORCHESTRĂ DE DAVID GHERŞFELD
ARTICOL

CONCERTUL PENTRU VIOARĂ SI ORCHESTRĂ DE DAVID GHERŞFELD

CONCERTO FOR VIOLIN AND ORCHESTRA BY DAVID GERSHFELD

TATIANA BEREZOVICOVA,
conferenţiar universitar, doctor în studiul artelor,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

ANGELA MOLODOJAN,
lector superior,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Concertul pentru vioară şi orchestră de D. Gherşfeld este unul din primele concerte violonistice create în Republica Moldova. Reflectând atât trăsăturile stilului autorului, cât şi particularităţile specifice creaţiei componistice a timpului, Concertul a marcat o etapă importantă în procesul de
devenire a genului de concert instrumental în muzica autohtonă. În articolul de faţă Concertul este examinat din punct de vedere al formei, limbajului muzical, precum şi al aspectului interpretativ.
Cuvinte-cheie: concert, violină, concert pentru vioară, David Gherşfeld, formă, folclor, interpretare, instrument solistic, cadenţă, trăsături de arcuş.

The Concerto for violin and orchestra by D. Gershfeld is one of the first violin concertos created in the Republic of Moldova. Reflecting both the author‟s style features and the particularities characteristic of the musical creation of the time, the Concerto marked an important stage in the process
of developing the instrumental concerto genre. In the present article the Concerto is analyzed from the point of view of the form, musical language as well as the interpretative aspect.
Keywords: concerto, violin, concerto for violin, David Gershfeld, form, folklore, interpretative, solo instrument, cadence, bow touch.