Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
EUGEN VERBEŢCHI ŞI CREAŢIA COMPONISTICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA
ARTICOL

EUGEN VERBEŢCHI ŞI CREAŢIA COMPONISTICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA

EUGEN VERBETCHI AND COMPOSER’S CREATION FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA

VICTOR TIHONEAC
doctorand, lector,
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Articolul întitulat “Eugen Verbetchi şi creaţia componistică din Republica Moldova” semnat de Victor Tihoneac, reflectă influenţa faimosului clarinetist şi pedagog din Moldova E. Verbeţchi asupra creaţiei componistice pentru clarinet. Autorul subliniază trei aspecte ale subiectului abordat. În primul rând, mai mulţi compozitori au compus piese pentru clarinet sau diferite ansambluri special pentru acest interpret, orientându-se la capacităţile lui interpretativ-artistice, şi beneficiind uneori de sfaturi ale maestrului ce ţin de aspecte tehnice. În al doilea rând, Eugen Verbeţchi a realizat un şir de înregistrări, promovând astfel muzica contemporană naţională – atât în Moldova, cât şi peste hotarele ei. În afară de aceasta, el includea piese noi semnate de compozitori autohtoni în repertoriul didactic al Academiei de Muzică, Teatru şi ArtePlastice.
Cuvinte-cheie: clarinetist, profesor de clarinet, creaţia componistică din Republica Moldova, influenţa interpreţilor asupra creaţiei componistice din Republica Moldova, interpretarea muzicii contemporane naţionale.

The article “Eugen Verbetchi and composer‟s creation in the Republic of Moldova” written by post-graduate student Victor Tihoneac, reflects the influence of the famous Moldovan clarinet performer and pedagogue E. Verbetchi on the new pieces for clarinet. The author underlines three main aries of this influence. Firstly, many composers have written pieces for clarinet solo or different ensembles and clarinet especially for E. Verbetchi, knowing his interpretive and musical possibilities, very often consulting him about interpretative and technical details. Secondly, the famous performer made many recordings, promoting Moldovan contemporary music both at home and abroad; and thirdly, he actively included new pieces by autochthonous composers in the didactic repertoire of the Academy of Music.
Keywords: clarinet performer, clarinet teacher, composer‟s creation in the Republic of Moldova, influence of performers on Moldovan composers‟ creation, interpretation of contemporary Moldovan music.