Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
IDEEA PRINCIPALĂ ŞI ROLUL CORULUI ÎN CREAŢIA DE LA TIRAS PÂN’ LA TISSA DE TUDOR CHIRIAC
ARTICOL

IDEEA PRINCIPALĂ ŞI ROLUL CORULUI ÎN CREAŢIA DE LA TIRAS PÂN’ LA TISSA DE TUDOR CHIRIAC

THE PRINCIPAL IDEA AND ROLE OF THE CHOIR IN THE MUSICAL COMPOSITION DE LA TIRAS PÂN‟ LA TISSA BY TUDOR CHIRIAC

FEDORA BURLAC,
doctorandă,
Academia de Muzică Teatru şi Arte Plastice

Articolul oferă o prezentare a creaţiei ”De la Tiras pân’ la Tissa” de Tudor Chiriac, una dintre cele mai recente lucrări corale ce a fost interpretată în premieră la Sala cu Orgă din Chişinău cu participarea Corului de Cameră condus de Ilona Stepan, la 10 noiembrie 2011. Compozitorul se inspiră
din folclorul românesc într-o formă cu totul originală, raportată la tradiţiile muzicii naţionale şi universale. Contextul cercetării de faţă include o caracteristică a mesajului dramaturgiei muzicalpoetice, face o apreciere a principiilor arhitectonice ale lucrării şi pune în evidenţă cele mai
reprezentative elemente ale expresivităţii muzicale. Autorul acordă o atenţie specială particularităţilor interpretative ale corului, vizând un larg spectru de trăsături ce marchează tratarea multilaterală a acestuia.
Cuvinte-cheie: Tudor Chiriac, folclor, conţinut dramatic, ciclu, formă, cor, tratare instrumentală a vocilor.

The article presents the composition “De la Tiras pân‟ la Tissa” (From the river Tiras to Tissa) by Tudor Chiriac, one of the most currently written choral work premiered at the Organ Hall from Chisinau with the participation of the Chamber Choir conducted by Ilona Stepan on 10 November 2011. The composer is inspired by Romanian folklore in a totally original combination with secular traditions of national and world music. The context of the present research includes a description of the message of the musical-poetic dramaturgy, gives an appreciation of the architectonic principles of the work and emphasises the most representative elements of musical expression. The author gives a special attention to the choir`s particularities referring to a long spectrum of features that mark its multilateral treatment..
Keywords: Tudor Chiriac, folklore, dramatic content, cycle, form, choir, instrumental treatment of voices.