Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
РЕЛИГИОЗНО-ХОРОВАЯ МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В КОНЦЕРТНОЙ ПРАКТИКЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ARTICOL

РЕЛИГИОЗНО-ХОРОВАЯ МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В КОНЦЕРТНОЙ ПРАКТИКЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

MUZICA CORALĂ RELIGIOASĂ A COMPOZITORILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN PRACTICA CONCERTISTICĂ A INTERPREŢILOR

CHORAL RELIGIOUS MUSIC BY COMPOSERS FROM THE REPUBLIC OF MOLDOVA IN THE CONCERT PRACTICE OF PERFORMERS

ЛАРИСА БАЛАБАН,
конференциар университар (доцент), доктор искусствоведения,
Академия Музыки, Театра и Изобразительных искусств

Articolul dat vizează studiul unei teme actuale şi anume – „Muzica coral-religioasă în creaţia compozitorilor din Republica Moldova”. Muzica corală religioasă prezintă unul dintre cele mai importante domenii ale culturii autohtone. O atenţie deosebită în articol este acordată problemei ce ţine de interpretarea creaţiilor coral-religioase în practica concertistică. Autorul articolului a colectat informaţiile preţioase cu referire la prima apariţie în public a lucrărilor semnate de Z. Tkaci, T. Zgureanu V. şi N. Ciolac, S. Buzilă, Gh. Ciobanu, D. Kitsenko. Sunt prezentate unele date privind
activitatea concertistică a colectivelor corale profesioniste, bisericeşti, celor de studiu, de amatori şi de copii din Republica Moldova şi din străinătate.
Cuvinte-cheie: muzica corală religioasă, interpretarea corală, colective corale, compozitori din Republica Moldova.

The article considers the research of a topical subject which is „Choral religious music in the works by composers from the Republic of Moldova”. Choral religious music is one of the most important and significant aspects of the national culture. Special attention is given to the problem which refers to the performance of choral religious works in the concert practice. The author of the article has collected precious information referring to the first public presentation of the works by Z. Tkaci, T. Zgureanu V. and N. Ciolac, S. Buzilă, Gh. Ciobanu, D. Kitsenko. Some data about the concert activity of different choirs from the Republic of Moldova and abroad are presented.
Keywords: choral religious music, choir‟s performance, choirs, composers from the Republic of Moldova