Anuar stiintific: Muzică, teatru, arte plastice – 2011

REVISTA
Nr. 1/2 (12/13), 2011
Cuprins
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФОРТЕПИАННОГО РЕПЕРТУАРА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: ОБЩАЯ ПАНОРАМА
ARTICOL

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФОРТЕПИАННОГО РЕПЕРТУАРА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА: ОБЩАЯ ПАНОРАМА

SISTEMATIZAREA REPERTORIULUI PIANISTIC CONTEMPORAN AL REPUBLICII MOLDOVA: PANORAMĂ GENERALĂ

SYSTEMATIZATION OF CONTEMPORARY PIANO REPERTOIRE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA: GENERAL PANORAMA

ЕЛЕНА ГУПАЛОВА,
lector superior universitar, doctor în studiul artelor,
Universitatea de Statat „A.Russo”

În articol este caracterizată contribuţia mai multor compozitori din Moldova în formarea repertoriului pentru pian din ultimii 60 ani. Pentru prima dată este propusă clasificarea repertoriului pianistic naţional, sunt examinate caracteristicile tipologice de bază ale acestuia precum domeniul de
aplicare, nivel de complexitate, forme instructiv-didactice, componenţă, originalitate, forma materială (manuscris sau ediţie).
Cuvinte-cheie: muzica pentru pian, repertoriul pianistic, clasificarea repertoriului, compozitori din Republica Moldova.

This article mirrors the contribution of different Moldovan composers to creating the repertoire for pianoforte over the last 60 years. It is for the first time when the categorization of the domestic pianoforte repertoire is offered and its main typological characteristics are considered. Among them is
the field of application, complexity degree, instructive–didactic forms, structure, originality, material form (edition or manuscript).
Keywords: piano music, repertoire for piano, repertoire classification, composer from the Republic of Moldova.